Home

Menu

Kring, wie zijn we?

We zijn een vereniging van zelfstandige verpleegkundigen en maken deel uit van de Vlaamse Vereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV).  

De meesten werken in groepsverband, anderen met vaste vervanging. Hierdoor blijft permanentie tijdens zon- en feestdagen, verlof en ziekte gewaarborgd.

De voornaamste kernactiviteit bestaat uit het organiseren van bijscholingen over onderwerpen en thema's eigen aan de uitoefening van het verpleegkundig beroep. Praktijkgerichte informatie verschaffen zoals nieuwe actuele verzorgingstechnieken, Riziv-wetgeving, regelgeving en ondernemerschap. Daarnaast organiseert de Kring een gezamenlijke ophaling van medisch risicohoudend afval; De ophaling gebeurt eenmaal per jaar. De Kring biedt ook de gelegenheid tot ontmoetingsmomenten voor en van collega's. Op een ontspannen manier kunnen ideeën uitgewisseld worden en adviezen gegeven.

Het werkgebied van onze kring bestrijkt volgende steden/ gemeenten en hun deelgemeenten: Bornem, Hingene, Mariekerke, Weert, Breendonk, Liezele, Puurs, Ruisbroek, Lippelo, Oppuurs, Sint-Amands, Willebroek, Blaasveld, Heindonk, en Tisselt.

Deze site biedt eveneens de mogelijkheid aan zorgbehoevenden een zelfstandig thuisverpleegkundige te vinden in hun woonplaats.

Laatste nieuws

Sluiten